web stats


 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 1.2K

  Con trai chồng bị mẹ kế dắt vào đời

  Con trai chồng bị mẹ kế dắt vào đời, trừ những chỗ lòi ra ngoài quần áo thì… còn lại… còn lại là đầy sẹo ngang sẹo dọc… thâm tím… Thân thể cô như một tấm thảm hoa… làn ngang… làn dọc… Ngọc đau lòng hơn cả nổi đau của thân xác, cô không dám nhìn cái thân thể của mình nửa… Trời ơi! Nói ra ai tin được kia chứ… anh ấy hiền dịu, hòa nhã với tất cả mọi người… ai tin được kia chứ… Ngọc co rúm lại,Con trai chồng bị mẹ kế dắt vào đời cô… khóc… khóc… Cô nhớ lại… cái đêm động phòng của mình… Cái đêm mà hạnh phúc nhất.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image