web stats


 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 4.3K

  Đang luyện công thì bất ngờ bị hiếp

  Đang luyện công thì bất ngờ bị hiếp, vòng hai chân lên lưng nó. Tay cào cấu tóc nó. Miệng cong lại chữ O, cứ thế gào thét. Thằng Hoành: – Khuê! Khuê ơi! Hứng nghe Khuê, khí anh bắn ra nè,Đang luyện công thì bất ngờ bị hiếp Khuê ơi. Con anh ra đó. Ôi! Ôi, ôi! Ở dưới, con Khuê trân mình, lồn nó rung như hoa quỳnh đang nở. Nó cũng đang vào tuyệt đỉnh. Cả hai chết ngất. Quên hết. Không còn nhận biết gì chung quanh. Và lồn con Khuê trào ra không biết bao nhiêu là chất nước hồ màu đục. Hình như ngoài kia tiếng chim cũng im.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image