web stats


 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 1.5K

  Đệ tử chén luôn bồ của đại ca

  Đệ tử chén luôn bồ của đại ca, con cu càng vào sâu trong tận tới miệng tử cung của chị, làm chị thốt lên: – Aaaaaa chị ra ra chị ra mất, chị sướng chết mất, đâm sâu nữa lên. ahh… a… aaaa. Nắc khoảng 8 – 9 phút tôi cảm thấy mình sắp xuất tinh nên nói: – Em ra chị Loan ơi,Đệ tử chén luôn bồ của đại ca em ra. Chị nói trong cơn rên: – Khoan khoan, ra bên ngoài, hôm nay là không an toàn. Vừa nói xong chị rút ra lấy tay chụp đầu con cu tôi lại hứng toàn bộ số tinh trùng bắn ra nhoe nhoét.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image