web stats


 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 3K

  Nữ hồ ly xinh đẹp và tiều phu may mắn

  Nữ hồ ly xinh đẹp và tiều phu may mắn, thân hình còn eo thon,Nữ hồ ly xinh đẹp và tiều phu may mắn vú nở chưa chảy. Lông lồn nhiều như cỏ, thấy chảy cả nước miếng. Con Khuê hỏi dò la: – Phải thèm hông? Hay là khen bả cho em đẹp lòng? – Thiệt đó chớ. Anh đã được thấy lồn má em vài lần khi bả đái ngoài bụi chuối. Anh vẫn ước ao… – Ước ao được đụ bả chớ gì? Cái đồ dê xồm. Thằng Hoành trúng ý, cười hì hì. Con Khuê nhân cơ hội tiến tới. Vì nó biết ngày mai thế nào má nó cũng điều đình cho ông ngoại.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image